Едно бесило черно още там стои

край София, невидимо за всички

и още крясъкът на карвана ехти

с плача на майка в зимна вечер.

В борба неравна за свобода

от свои скрит и от своите предаден,

един човек велик,

за нас пожертва младостта си.

Леонора, 10 кл, ПГ по туризъм, Плевен