Национален поход

"По стъпките на Апостола"

 
   
 

"Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни усилия", Васил Левски

 
 
   

Екипировка и

 документи

 

Песнопойка

Творчество


 

 
График
                   
ЗА МАРШРУТА НА XXV-ти НАЦИОНАЛЕН ПОХОД "ПО СТЪПКИТЕ НА АПОСТОЛА"
ПЛЕВЕН – КАРЛОВО ЮЛИ 2019 г.
                   
  ЛЪЧОВЕ
дата I-ви II-ри III-ти IV-ти V-ти VI-ти VII-ми VIIIми IX-ти
11.юли   Откриване на похода 18:30 пред паметника на Левски в Плевен
12.юли   Ловеч              
13.юли х. Узана х. Мазалат   Копривщица х. Мандрата       Копривщица
14.юли х. Мазалат х. Тъжа   х. Средногорец з. Ботев х. Тъжа     х. Средногорец
15.юли х. Тъжа з. Ботев х. Дерменка Бяло камъне х. Рай з. Ботев   Бяло камъне Бяло камъне
16.юли х. Русалка х. В. Левски х. Добрила Бяло камъне х. Равнец х. Амбарица   х. Средногорец Бяло камъне
17.юли Карлово Карлово Карлово Карлово Карлово Карлово   х. Фенера Карлово
18.юли Участие в тържествата в Карлово
19.юли Плевен Плевен Плевен Плевен Плевен Плевен х. Тъжа Плевен Плевен
20.юли             х. Мазалат    
21.юли             Плевен    
Р-л П. Цонев Д. Петров Св. Стойчев Е. Недков Г. Цветкова Св. Димитров Б. Цветанова Г. Василева Ас. Вълов
Водач д-р Шиндилски Д. Петров         С. Иванов Б. Ангелова  
Лекар Д. Ценова Ан. Генчева   д-р Босев       д-р Личева д-р Босев
Пом. р-л Г. Вълчешка Ю. Николова              
Участници МГ МГ СУ Яворов Плевен Плевен Плевен Плевен ОУ Йовков Плевен
22 СУ София Челопеч МГ   Карлово     СУ Вазов  
СУ Вазов                
ученици и студенти ученици ученици ветерани ветерани студенти ветерани ученици ветерани

 

 

Маршрути от минали години:

2018 г.; 2017 г.;  2016 г.;   2013 г.;   2012 г.2011 г.2010 г.;   2009 г.;   2008 г.