Национален поход

"По стъпките на Левски"

 
   
 

"Да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от нашите собствени задружни усилия", Васил Левски

 
 
   

Екипировка и

 документи

 

Песнопойка

Творчество


 

Български туристически съюз - София

Общински комитет - "Васил Левски" - Плевен

 

Р Е Г Л А М Е Н Т

за участие в Национален туристически поход 12-19 юли 2020 г.

 

 1. Кандидатите да са с доказани физически и морално - волеви качества, готови за многочасови преходи по скалисто било, каньон и гора в Централен Балкан. Не се допускат ученици до 14 годишна възраст (7 клас).
 2. Здравословното състояние на участниците до 18 годишна възраст се доказва с медицинско удостоверение от 9-11 юли 2020 год. Непълнолетните задължително се придружават от учител, родител или туристически деятел. Чрез специална декларация по образец на МОМН се илюстрира съгласието на родителите за участие в проявата.
 3. Екипировката да е съобразена с разнообразния терен на похода, като обръщаме внимание на две изисквания.
  • Подходящи и удобни цели туристически обувки с дебели подметки с грайфери, както и дебели чорапи.
  • Задължително наличие на топли връхни дрехи и дъждобран.
 4. Поне 3-4 от участниците на съответното училище или община да имат готовност да се включат в тематичната вечер на 16 или 17 юли 2016 год. Формата може да е есе, стихотворение или реферат до две печатни страници
 5. Необходими документи:
  • Лична карта;
  • Туристическа карта с марка от 2020 год.;
  • Лична ученическа (студентска) карта;
  • Медицинско удостоверение с дата 9-11 юли 2020 год.;
  • Декларация по образец на МОМН за непълнолетните, с подпис на родител, удостоверяващ съгласието му за участие в проявата.
 6. Финансови условия за един участник:
  Храноден - около 30 лв.
  • Автобус (за неучащи) и лифт (където е необходим) - 30 лв.
  • Тениска с образа на В. Левски - 10.00 лв.
  • Всеки участник сам се грижи за екипировката и храната си (ако не е предвидена храна в хижите).
 7. За допълнителна информация: д-р Галина Цветкова - ръководител на похода